2308  Crebb
Namn: 2308 Crebb
Födelsedatum: 2007-03-28
Födelsevikt: 41 kg
200-dagarsvikt: ??? kg
1-årsvikt: ??? kg
Far: 7186 Rask , SWE
Farfar: 7160 Opal , SWE
Morfar: 1378 Dimitri , FRA
2008-07-??
41 M 109 D 103 243 M 96 D 113 310 D 115 114 O
2308  Crebb
2007-08-??