2182  Abisko
Namn: 2182 Abisko
Födelsedatum: 2005-03-13
Födelsevikt: 41 kg
200-dagarsvikt: 262 kg
1-årsvikt: 490 kg
Far: 2085 Tzar , SWE
Farfar: 9298 Eleazar , FRA
Morfar: 7186 Rask , SWE
2005-11-??
39 M 105 D 102 215 M 103 D 98 246 D 101 100 O
2182  Abisko
2005-06-??