2226  Polled Minerve
Namn: 2226 Polled Minerve
Födelsedatum: 2005-07-12
Födelsevikt: 41 kg
200-dagarsvikt: 308 kg
1-årsvikt: ??? kg
Far: 2123 Utah , SWE
Farfar: 7186 Rask , SWE
Morfar: 126 ,
2006-01-??
41 M 107 D 106 267 M 102 D 116 163 D 111 114 O
2226  Polled Minerve
2005-08-??